ما۲۴نفر

ما۲۴نفر

زندگی صحنه زیبای هنرمندی ماست...
اینجا مخصوص ما۲۴نفر است و اخبار و فعالیت‌ها و برنامه‌های ما در این تارنوشت منتشر می‌شود. إن‌شاءالله

 

 

 

بعد از گذشت مدت‌ها از ورود ما به دانشگاه، هر کداممان به کاری مشغول شده‌ایم و تارنوشت ما۲۴نفر محلی برای ارائه این فعالیت ها و تریبونی برای همه ما۲۴نفر است. به همین دلیل از تمامی شما۲۴نفر تقاضا داریم، تولیدات خود را مانند: یادداشت‌ها، ترجمه مقالات، سخنرانی‌ها، مداحی‌ها و غیره را برای ما ارسال کنید تا هم امکان مشاهده و نظردهی بیشتر و بهتر برای مخاطبان شما فراهم شود و هم  إن‌شاءالله، فرصتی باشد برای همراهی مستمر سیاسیون با یکدیگر.
منتظر تولیدات شما هستیم.
مطمئن باشید ریا نمی شود!laugh

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه دانشجویان عزیز در ایام امتحانات، برنامه امتحان میانترم (برخی از*) ما۲۴نفر به شرح زیر است:

                   

*پ.ن:

برخی از دانشجویان واحدهای دیگری هم در این ترم دارند که ما به برنامه امتحانی آن دوستان، دسترسی نداریم.

دریافت
حجم: ۷ کیلوبایت

توضیحات: تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۴-۹۳ دانشگاه امام صادق(ع)