ما۲۴نفر

ما۲۴نفر

زندگی صحنه زیبای هنرمندی ماست...
اینجا مخصوص ما۲۴نفر است و اخبار و فعالیت‌ها و برنامه‌های ما در این تارنوشت منتشر می‌شود. إن‌شاءالله

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه دانشجویان عزیز در ایام امتحانات، برنامه امتحان میانترم (برخی از*) ما۲۴نفر به شرح زیر است:

                   

*پ.ن:

برخی از دانشجویان واحدهای دیگری هم در این ترم دارند که ما به برنامه امتحانی آن دوستان، دسترسی نداریم.